Công tác chuẩn bị đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 của Trường THCS Lương Thế Vinh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THCS Lương Thế Vinh chuẩn bị đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

    Trước khi tiến tới đánh giá ngoài, Trường THCS Lương Thế Vinh đã tiến hành công tác tự đánh giá. Báo cáo Tự đánh giá của trường đã được Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc Phòng giáo dục đào tạo huyện Đăk R’lấp  thông qua trong các đợt khảo sát sơ bộ và chấp thuận cho việc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài.

   Để chuẩn bị công tác đánh giá ngoài đối với cơ sở giáo dục, trường THCS Lương Thế Vinh dưới sự chỉ đạo sát sao của chi bộ và Ban giám hiệu nhà trường đã thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục để tổ chức tự đánh giá các hoạt động của toàn trường theo đúng bộ tiêu chuẩn mới ở 05 tiêu chuẩn, 28 tiêu chí đánh giá toàn bộ hoạt động của một cơ sở giáo dục, được chia thành 05 nhóm: Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường (10 tiêu chí); Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh (4 tiêu chí); Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học (6 tiêu chí); Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội (2 tiêu chí); Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục (6 tiêu chí).

   Trong quá trình chuẩn bị khảo sát chính thức, nhóm cán bộ chuyên trách thực hiện các công việc có liên quan đến công tác tự đánh giá đã tập trung rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, sắp xếp tài liệu của 5 tiêu chuẩn, 28 tiêu chí theo góp ý của đoàn chuyên gia khảo sát sơ bộ. Đồng thời toàn thể hội đồng sư phạm cùng chung tay sửa chữa nâng cấp để phù hợp với các tiêu chuẩn về trường chuẩn quốc gia như phòng Tiếng Anh, phòng Mĩ thuật, phòng Đoàn đội, cơ sở vật chất, khuôn viên trường….

   Trong quá trình chuẩn bị, nhà trường đã nhận được sự hỗ trợ của Phòng giáo dục đào tạo huyện Đăk R’lấp  và đoàn chuyên gia đánh giá ngoài. Đoàn chuyên gia còn là những chuyên gia tư vấn giúp Trường ngày càng hoàn thiện hơn trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu xã hội trong điều kiện tự chủ.

   Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài trường THCS Lương Thế Vinh sẽ diễn ra trong tháng 12/2023. Trong đợt khảo sát chính thức, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, thảo luận phỏng vấn các nhóm đối tượng liên quan, nhằm thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan, thăm và quan sát cơ sở vật chất để xác thực các thông tin theo báo cáo tự đánh giá của Trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp Trường cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo.

Một số hình ảnh công tác chuẩn bị.