Công tác chuẩn bị đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 của Trường THCS Lương Thế Vinh

Công tác chuẩn bị đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 của Trường THCS Lương Thế Vinh

Lượt xem:

Trường THCS Lương Thế Vinh chuẩn bị đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2     Trước khi tiến tới đánh giá ngoài, Trường THCS Lương Thế Vinh đã tiến hành công tác tự đánh giá. Báo cáo Tự đánh giá của trường đã được Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc Phòng giáo dục đào tạo huyện Đăk... ...