Thành tích nhà trường

                Nhà trường nhiều năm liền được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

                Năm học 2021-2022 được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen:

 

Năm học 2021-2022 được chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tặng Cờ thi đua:

 

              Năm học 2019-2020 Công đoàn nhà trường được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen: